Wyniki oceny naboru 14/2019

14 maja 2019

7.05.2019r odbyło się posiedzenie Rady Oceniającej  dla wniosków złożonych w naborze   nr 14/2019

Wybrane do finansowania – otwórz

Niewybrane do finansowania – otwórz