20/2020 WSPIERANIE ROZWOJU I POWSTAWANIA NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW 23.01-11.02.2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Ogłoszenie nr 20/2020  Przedsięwzięcie I.3.1 Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw

Dokumenty :Ogłoszenie o naborze (pdf.) – otwórz 
Data publikacji: 04-01-2020

  • Wnioski i instrukcje  – otwórz
  • Karta weryfikacji operacji (.pdf) – otwórz
  • Karta oceny wg LSR (pdf.) – otwórz
  • Karta oceny wg lokalnych kryteriów (.pdf) – otwórz
  • Fiszka projektowa (.pdf) –otwórz
  • Zał. nr 1 do ogłoszenia (.pdf) –otwórz
  • Uzasadnienie kryteriów  – otwórz
  • Lokalna Strategia Rozwoju (.pdf )- otwórz