7/2018 Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój produktów lokalnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″
Ogłoszenie nr 7/2018 Przedsięwzięcie I.2.2 Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój produktów lokalnych

-Ogłoszenie o naborze (pdf.) – otwórz      Data publikacji: 20-03-2018

Dokumenty :

  • Wnioski i instrukcje  – otwórz
  • Karta weryfikacji operacji (.pdf) – otwórz
  • Karta oceny wg LSR (pdf.) – otwórz
  • Karta oceny wg lokalnych kryteriów (.pdf) – otwórz
  • Fiszka projektowa (.pdf) –otwórz
  • Zał. nr 1 do ogłoszenia (.pdf) –otwórz
  • Lokalna Strategia Rozwoju (.pdf )- otwórz