3/2017 Wspieranie powstawania nowych i rozwój istniejących innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych 4-20.09.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020..
Ogłoszenie nr 3/2017 Przedsięwzięcie I.1.1 Wspieranie powstawania nowych i rozwój istniejących innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych

-Ogłoszenie o naborze (pdf.) – otwórz      Data publikacji: 21-08-2017

Dokumenty :

  • Wnioski i instrukcje  – otwórz
  • Karta weryfikacji operacji (.pdf) – otwórz
  • Karta oceny wg LSR (pdf.) – otwórz
  • Karta oceny wg lokalnych kryteriów (.pdf) – otwórz
  • Fiszka projektowa (.pdf) –otwórz
  • Zał. nr 1 do ogłoszenia (.pdf) –otwórz
  • Lokalna Strategia Rozwoju (.pdf )- otwórz