5/2018 WSPIERANIE ROZWOJU I POWSTAWANIA NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW 19.02 – 05.03.2018r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020..
Ogłoszenie nr 5/2018  Przedsięwzięcie I.3.1 Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw

Dokumenty :-Ogłoszenie o naborze (pdf.) – otwórz      Data publikacji: 29-01-2018

  • Wnioski i instrukcje  – otwórz
  • Karta weryfikacji operacji (.pdf) – otwórz
  • Karta oceny wg LSR (pdf.) – otwórz
  • Karta oceny wg lokalnych kryteriów (.pdf) – otwórz
  • Fiszka projektowa (.pdf) –otwórz
  • Zał. nr 1 do ogłoszenia (.pdf) –otwórz
  • Uzasadnienie kryteriów  – otwórz
  • Lokalna Strategia Rozwoju (.pdf )- otwórz