Przygotowanie LSR na lata 2023-2027 /podd.19.1

ANKIETA badająca poziom satysfakcji mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

UMOWA

1. Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR (załącznik nr 6 do wniosku)

2. Harmonogram / Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań (Załącznik nr 7 do wniosku)

3. Planowany sposób poinformowania o spotkaniach poświęconych w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru,  a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań

  1. Strona www LGD / zakładka dedykowana procesowi przygotowania LSR
  2. Strony www urzędów

Zaproszenie na spotkanie 13.09.2022

Pierwsze spotkanie konsultacyjne w Milanówku