Biuro/kontakt

Biuro LGD: ul. Świerkowa 1 , 05-807 Podkowa Leśna

tel.22-724-58-90

e-mail: zielonesasiedztwo(małpka)gmail.com

Godziny pracy Biura: pn-pt 9:00- 16:00

(piątek jest dniem prac biurowych wewnętrznych, przed ew. wizytą prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny)

NIP: 529-176-17-74

REGON: 141680899

KRS: 0000 320277

Nr. ewidencyjny: 063015453

Nr konta: 08 9291 0001 0090 8843 2000 0010


Dyrektor Biura LGD:

Anna Łukasiewicz

mail: prezes.zielonesasiedztwo@gmail.com

Asystent Biura LGD:

Sylwia Dąbrówka

tel. 508 641 707


Specjalista ds. analiz i projektów biznesowych:

Adriana Skajewska

mail: adriana.skajewska@zielonesasiedztwo.pl

Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:
  1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” z siedzibą w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18  jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”.
  2. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”  w celach realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  3. Podawanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych  oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. W tym celu może zwrócić się pisemne w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”.

Jak dojechać :


http://    [recaptcha]