Bezpłatny punkt informacyjno-konsultacyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo

25 stycznia 2022

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje!

Chcesz działać lokalnie, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Myślisz o założeniu organizacji, ale nie wiesz od czego zacząć? Założyłeś/aś organizację, ale nie wiesz co dalej i jak ją rozwijać? Skorzystaj z naszego wsparcia.

Przyjdź, napisz lub zadzwoń.

Stowarzyszenie Europa i My wspólnie z Lokalną Grupą Działania Zielone Sąsiedztwo prowadzi punkty informacyjno-konsultacyjne dla NGO i osób indywidualnych z powiatu grodziskiego i gminy Brwinów.

Dzięki wsparciu z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego organizacje oraz grupy nieformalne mają bezpłatny dostęp do usług doradczych i konsultacji w zakresie funkcjonowania NGO i sektora obywatelskiego, w tym wolontariatu.

Projekt skierowany jest do;

  lokalnych liderów

  przedstawicieli organizacji pozarządowej

  przedstawicieli grupy nieformalnej

 osób indywidualnych.

Tematyka konsultacji i warsztatów:

 Sposoby działalności społecznej: grupa nieformalna, stowarzyszenie czy Fundacja?

 Jak założyć organizację pozarządową: zebranie założycielskie, rejestracja, KRS?

 Jak napisać statut dla organizacji?

 Budżet i finanse w organizacji, działalność nieodpłatna i odpłatna.

  Źródła finansowania zewnętrznego dla NGO: konkursy o dotacje, darowizny, 1%.

  Promocja

  Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Bezpłatny punkt informacyjno-konsultacyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo kontakt; zielonesasiedztwo@gmail.com  Tel. 22 724 58 90

Projekt „Silni liderzy tworzą mocny sektor obywatelski” realizowany jest od lipca do grudnia 2021r we Współpracy ze Stowarzyszeniem Europa i My i dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (umowa W/UMWM-UU/OM/OR/4167/2021 na okres realizacji 07.06-31.12.2021r)