Procedura odwoławcza

16 marca 2020

Szanowni beneficjenci,
w informacji wysłanej do Państwa wraz z wynikami naborów 20/2020 oraz 21/2020 zamieszczony jest wyciąg z procedury,
wg którego protesty należy składać osobiście w Biurze LGD lub przesłać pocztą.
W związku z niecodzienną sytuacją prosimy o przekazywanie ewentualnych protestów drogą mailową (zielonesasiedztwo@gmail.com).

Wzór protestu – otwórz