Informacja o wynikach oceny naboru 5/2018

28 marca 2018

27.03.2018r odbyło się posiedzenie Rady Oceniającej  dla wniosków złożonych w naborze   nr 5/2018

Wybrane do finansowania – otwórz

Niewybrane do finansowania – otwórz