Wyniki oceny i wyboru operacji dla naboru 2/2017

4 kwietnia 2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 marca 2017 r.  zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2017 

Zakres tematyczny: Rozwój działalności gospodarczej Przedsięwzięcie 1.3.1 – Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw Wskaźnik produktu; liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  Zgodnie z par.2 ust.1 pkt.2. lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r.poz.1570 Dz.U. z dnia 9 października z późniejszymi zmianamw ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków finansowych przeznaczonych na  nabór nr 2/2017:  200 000 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo”  wpłynęły 3 wnioski.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół Rady Oceniającej z dnia 28.03.2017r

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – otwórz

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy – otwórz

Lista operacji wybranych do dofinansowania  – otwórz

Lista operacji niewybranych do finansowania – otwórz