34/2023 WSPIERANIE POWSTAWANIA NOWYCH I ROZWÓJ ISTNIEJĄCYCH INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH.

7 listopada 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie I.1.1 Wspieranie powstawania nowych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych.

Ogłoszenie o naborze (pdf.) – otwórz

  • Karta oceny wg lokalnych kryteriów (.pdf) – otwórz
  • Wnioski i instrukcje – otwórz
  • Fiszka projektowa (.pdf) –otwórz
  • Zał. nr 1 do ogłoszenia (.pdf) – otwórz
  • Lokalna Strategia Rozwoju (.pdf )- otwórz