VII Rada oceniająca dla naboru 20 oraz 21

25 lutego 2020
Kiedy:
5 Marzec 2020@18:00 – 19:00
2020-03-05T18:00:00+01:00
2020-03-05T19:00:00+01:00
VII Rada oceniająca dla naboru 20 oraz 21

Program posiedzenia nr 7/2020   5.03.2020r

  1. Otwarcie Posiedzenia
  2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia i quorum.
  3. Wybór Sekretarza.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Informacja biura na temat naborów i udzielanych konsultacji.
  6. Omówienie wyniku oceny weryfikacji formalnej dla naboru nr 20/2020.
  7. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 20/2020

poprzedzone:

– złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku

– wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń

– ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji

  1. Omówienie wyniku oceny zgodności z  LSR
  2. Utworzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków
  3. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków
  4. Utworzenie listy operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  6. Utworzenie listy operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
  7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji niezgodnych z LSR praz Programem
  8. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
  9. Ustalenie kwoty wsparcia
  10. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania, które mieszczą się w limicie środków.
  11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania, które mieszczą się w limicie środków
  12. Sporządzenie listy operacji wybranych do finansowania, które nie mieszczą się w limicie środków
  13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do finansowania, które nie mieszczą się w limicie środków
  14. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania
  15. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie wybranych do finansowania
  16. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
  17. Omówienie wyniku oceny weryfikacji formalnej dla naboru nr 21/2020
  18. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 21/2020

poprzedzone: poprzedzone:

– złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku

– wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń

– ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji

  1. Omówienie wyniku oceny zgodności z  LSR
  2. Utworzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków
  3. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków
  4. Utworzenie listy operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  6. Utworzenie listy operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
  7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji niezgodnych z LSR praz Programem
  8. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
  9. Ustalenie kwoty wsparcia
  10. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania, które mieszczą się w limicie środków.
  11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania, które mieszczą się w limicie środków
  12. Sporządzenie listy operacji wybranych do finansowania, które nie mieszczą się w limicie środków
  13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do finansowania, które nie mieszczą się w limicie środków
  14. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania
  15. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie wybranych do finansowania
  16. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
  17. Wolne wnioski i zapytania.
  18. Zakończenie posiedzenia.