Spotkanie informacyjno-promocyjne

11 stycznia 2018
Kiedy:
16 Styczeń 2018@17:00 – 20:00
2018-01-16T17:00:00+01:00
2018-01-16T20:00:00+01:00
Gdzie:
ulica Pszczelińska 3
05-840 Brwinów
Kontakt:
Spotkanie informacyjno-promocyjne @ ulica Pszczelińska 3

W związku z planowanym w lutym br. naborem wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dotacji na zakładanie i rozwój firm.
Na spotkaniu zostaną omówione m.in.:
1. Podstawowe aspekty prawne związane z ubieganiem się o dotacje.
2. Tryb wyboru projektów do dofinansowania.
3. Sposób przygotowania i złożenia dokumentacji aplikacyjnej, w tym zasady tworzenia biznesplanu.
4. Zobowiązania umowne.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy mieszkańców trzech gmin tworzących LGD: Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka, którzy mają pomysł na biznes i planują rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rozwinąć istniejącą firmę.


Dla osób planujących założyć własną firmę przewidziano premie w wysokości 50 tys. zł., osoby starające się rozszerzyć prowadzoną działalność mogą się ubiegać o maksymalnie 100 tys. zł dotacji. Podstawowym warunkiem jest utworzenie i utrzymanie w ramach powstałej lub zmodernizowanej firmy co najmniej jednego miejsca pracy przez okres 2 lub 3 lat (w zależności od rodzaju działalności: powstająca czy rozwijana).


Podział środków ma charakter konkursowy. O wyborze danego projektu decyduje Rada Oceniająca, która w każdym przypadku przeanalizuje zarówno spełnianie kryteriów formalnych oraz merytorycznych, jak i stopień zgodności z LSR a także pozytywne oddziaływanie na rozwój lokalny.
Więcej informacji na stronie www.zielonesasiedztwo.pl

Spotkanie jest bezpłatne !