Wytyczne w sprawie promocji PROW i LGD Zielone Sąsiedztwo

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.

Księga Wizualizacji oraz szczegółowe wytyczne znajdują się <<< tutaj>>>

Beneficjenci deklarujący na etapie składania wniosku do LGD iż „ W ramach projektu przewidziano wykorzystanie spójnej wizualizacji zgodnej z wytycznymi PROW 2014-2020 z wykorzystaniem logo LGD” i którzy opisali sposób „wspólnej wizualizacji”  oraz na etapie oceny w LGD otrzymali punkty zgodnie z Kartą oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, zobowiązują się tym samym do informowania opinii publicznej o tym, że:

Środki z PROW 2014-2020 pozyskane za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo służą realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obejmującej obszar gmin: Brwinów, Podkowa Leśna oraz Milanówek, tworzących Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów.

Logo LGD do pobrania <<<tutaj>>>