Posiedzenia

Porządek IX Posiedzenia Rady Oceniającej w dniu 4 września 2020r:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i quorum
 3. Wybór sekretarza
 4. Przedstawienie porządku obrad
 5. Przedstawienie treści pism skierowanych przez Urząd Marszałkowski dotyczących ponownej oceny wniosków.
 6. Zajęcie stanowiska przez Radę w sprawie wniesionych protestów.
 7. Wolne wnioski i zapytania
 8. Zakończenie posiedzenia

Porządek VII Posiedzenia Rady Oceniającej Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” ( 5.03.2020r)

  1. Otwarcie Posiedzenia
  2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia i quorum.
  3. Wybór Sekretarza.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Informacja biura na temat naborów i udzielanych konsultacji.
  6. Omówienie wyniku oceny weryfikacji formalnej dla naboru nr 20/2020.
  7. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 20/2020

poprzedzone:

– złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku

– wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń

– ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji

  1. Omówienie wyniku oceny zgodności z  LSR
  2. Utworzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków
  3. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków
  4. Utworzenie listy operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  6. Utworzenie listy operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
  7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji niezgodnych z LSR praz Programem
  8. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
  9. Ustalenie kwoty wsparcia
  10. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania, które mieszczą się w limicie środków.
  11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania, które mieszczą się w limicie środków
  12. Sporządzenie listy operacji wybranych do finansowania, które nie mieszczą się w limicie środków
  13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do finansowania, które nie mieszczą się w limicie środków
  14. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania
  15. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie wybranych do finansowania
  16. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
  17. Omówienie wyniku oceny weryfikacji formalnej dla naboru nr 21/2020
  18. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 21/2020

poprzedzone: poprzedzone:

– złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku

– wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń

– ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji

  1. Omówienie wyniku oceny zgodności z  LSR
  2. Utworzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków
  3. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków
  4. Utworzenie listy operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  6. Utworzenie listy operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
  7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji niezgodnych z LSR praz Programem
  8. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
  9. Ustalenie kwoty wsparcia
  10. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania, które mieszczą się w limicie środków.
  11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania, które mieszczą się w limicie środków
  12. Sporządzenie listy operacji wybranych do finansowania, które nie mieszczą się w limicie środków
  13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do finansowania, które nie mieszczą się w limicie środków
  14. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania
  15. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie wybranych do finansowania
  16. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
  17. Wolne wnioski i zapytania.
  18. Zakończenie posiedzenia.

—————————————————————————————————

Porządek VI Posiedzenia Rady Oceniającej Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” ( 22.11.2019)

  1. Otwarcie Posiedzenia
  2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia i quorum.
  3. Wybór Sekretarza.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Informacja biura na temat naborów i udzielanych konsultacji.
  6. Omówienie wyniku oceny weryfikacji formalnej dla naboru nr 15/2019.
  7. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 15/2019

poprzedzone:

– złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku

– wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń

– ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji

  1. Omówienie wyniku oceny zgodności z  LSR
  2. Utworzenie listy operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  3. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  4. Utworzenie listy operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji niezgodnych z LSR praz Programem
  6. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
  7. Ustalenie kwoty wsparcia
  8. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków.
  9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków
  10. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania
  11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie wybranych do finansowania
  12. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
  13. Omówienie wyniku oceny weryfikacji formalnej dla naboru nr 16/2019
  14. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 16/2019

poprzedzone: poprzedzone:

– złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku

– wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń

– ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji

  1. Omówienie wyniku oceny zgodności z  LSR
  2. Utworzenie listy operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  3. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  4. Utworzenie listy operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji niezgodnych z LSR praz Programem
  6. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
  7. Ustalenie kwoty wsparcia
  8. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków.
  9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków
  10. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania
  11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie wybranych do finansowania
  12. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
  13. Omówienie wyniku oceny weryfikacji formalnej dla naboru nr 17/2019
  14. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 17/2019

poprzedzone: poprzedzone:

– złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku

– wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń

– ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji

  1. Omówienie wyniku oceny zgodności z LSR
  2. Utworzenie listy operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  3. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  4. Utworzenie listy operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji niezgodnych z LSR praz Programem
  6. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
  7. Ustalenie kwoty wsparcia
  8. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków.
  9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków
  10. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania
  11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie wybranych do finansowania
  12. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
  13. Omówienie wyniku oceny weryfikacji formalnej dla naboru nr 18/2019
  14. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 18/2019

poprzedzone: poprzedzone:

– złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku

– wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń

– ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji

  1. Omówienie wyniku oceny zgodności z  LSR
  2. Utworzenie listy operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  3. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  4. Utworzenie listy operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji niezgodnych z LSR praz Programem
  6. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
  7. Ustalenie kwoty wsparcia
  8. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków.
  9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków
  10. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania
  11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie wybranych do finansowania
  12. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
  13. Omówienie wyniku oceny weryfikacji formalnej dla naboru nr 19/2019
  14. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 19/2019

poprzedzone: poprzedzone:

– złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku

– wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń

– ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji

  1. Omówienie wyniku oceny zgodności z  LSR
  2. Utworzenie listy operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  3. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  4. Utworzenie listy operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji niezgodnych z LSR praz Programem
  6. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
  7. Ustalenie kwoty wsparcia
  8. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków.
  9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków
  10. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania
  11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie wybranych do finansowania
  12. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
  13. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 14/2019  w ramach protestów

poprzedzone: poprzedzone:

– złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku

– wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń

– ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji

  1. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru dla punktów wymienionych w protestach
  2. Ustalenie kwoty wsparcia
  3. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków.
  4. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków
  5. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania
  6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie wybranych do finansowania
  7. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Protokół- otwórz


Porządek V Posiedzenia Rady Oceniającej Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” ( 7.05.2019)

  1. Otwarcie Posiedzenia
  2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia i quorum.
  3. Wybór Sekretarza.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Informacja biura na temat naborów i udzielanych konsultacji.
  6. Omówienie wyniku oceny weryfikacji formalnej dla naboru nr 14/2019.
  7. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 14/2019

poprzedzone:

– złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku

– wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń

– ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji

  1. Omówienie wyniku oceny zgodności z  LSR
  2. Utworzenie listy operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  3. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  4. Utworzenie listy operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji niezgodnych z LSR praz Programem
  6. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
  7. Ustalenie kwoty wsparcia
  8. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków.
  9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków
  10. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania
  11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie wybranych do finansowania
  12. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
  13. Wolne wnioski i zapytania
  14. Zakończenie posiedzenia

PROTOKÓŁ – otwórz

——————————————————————————————————–

Porządek IV Posiedzenia Rady Oceniającej Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” ( 15.05.2018)

  1. Otwarcie Posiedzenia
  2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia i quorum.
  3. Wybór Sekretarza.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Informacja biura na temat naborów i udzielanych konsultacji.
  6. Omówienie wyniku oceny weryfikacji formalnej dla naboru nr 7/2018.
  7. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 7/2018

poprzedzone:

– złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku

– wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń

– ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji

  1. Omówienie wyniku oceny zgodności z  LSR
  2. Utworzenie listy operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  3. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  4. Utworzenie listy operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji niezgodnych z LSR praz Programem
  6. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
  7. Ustalenie kwoty wsparcia
  8. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków.
  9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków
  10. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania
  11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie wybranych do finansowania
  12. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
  13. Omówienie wyniku oceny weryfikacji formalnej dla naboru nr 8/2018
  14. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 8/2018

poprzedzone: poprzedzone:

– złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku

– wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń

– ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji

  1. Omówienie wyniku oceny zgodności z  LSR
  2. Utworzenie listy operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  3. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  4. Utworzenie listy operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji niezgodnych z LSR praz Programem
  6. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
  7. Ustalenie kwoty wsparcia
  8. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków.
  9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków
  10. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania
  11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie wybranych do finansowania
  12. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
  13. Omówienie wyniku oceny weryfikacji formalnej dla naboru nr 9/2018
  14. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 9/2018

poprzedzone: poprzedzone:

– złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku

– wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń

– ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji

  1. Omówienie wyniku oceny zgodności z LSR
  2. Utworzenie listy operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  3. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  4. Utworzenie listy operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji niezgodnych z LSR praz Programem
  6. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
  7. Ustalenie kwoty wsparcia
  8. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków.
  9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków
  10. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania
  11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie wybranych do finansowania
  12. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
  13. Omówienie wyniku oceny weryfikacji formalnej dla naboru nr 10/2018
  14. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 10/2018

poprzedzone: poprzedzone:

– złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku

– wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń

– ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji

  1. Omówienie wyniku oceny zgodności z  LSR
  2. Utworzenie listy operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  3. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  4. Utworzenie listy operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji niezgodnych z LSR praz Programem
  6. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
  7. Ustalenie kwoty wsparcia
  8. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków.
  9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków
  10. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania
  11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie wybranych do finansowania
  12. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
  13. Omówienie wyniku oceny weryfikacji formalnej dla naboru nr 11/2018
  14. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 11/2018

poprzedzone: poprzedzone:

– złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku

– wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń

– ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji

  1. Omówienie wyniku oceny zgodności z  LSR
  2. Utworzenie listy operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  3. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  4. Utworzenie listy operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji niezgodnych z LSR praz Programem
  6. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
  7. Ustalenie kwoty wsparcia
  8. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków.
  9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków
  10. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania
  11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie wybranych do finansowania
  12. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
  13. Omówienie wyniku oceny weryfikacji formalnej dla naboru nr 12/2018
  14. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 12/2018

poprzedzone: poprzedzone:

– złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku

– wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń

– ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji

  1. Omówienie wyniku oceny zgodności z  LSR
  2. Utworzenie listy operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  3. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  4. Utworzenie listy operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji niezgodnych z LSR praz Programem
  6. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
  7. Ustalenie kwoty wsparcia
  8. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków.
  9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się i nie mieszczą w limicie środków
  10. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania
  11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie wybranych do finansowania
  12. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
  13. Wolne wnioski i zapytania.
  14. Zakończenie posiedzenia.

Protokół- otwórz

Posiedzenie nr. 3/2018   16.04.2018r

Porządek Posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i quorum
 3. Wybór sekretarza
 4. Przedstawienie porządku obrad
 5. Przedstawienie treści wniesionych protestów od wyników oceny dla naboru 5/2018 oraz 6/2018
 6. Zajęcie stanowiska przez Radę w sprawie wniesionych protestów.
 7. Wolne wnioski i zapytania
 8. Zakończenie posiedzenia

Protokół – otwórz

——————————————————————————————

Program posiedzenia nr 2/2018     27.03.2018r

  1. Otwarcie Posiedzenia
  2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia i quorum.
  3. Wybór Sekretarza.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Informacja biura na temat naborów i udzielanych konsultacji.
  6. Omówienie wyniku oceny weryfikacji formalnej dla naboru nr 5/2018.
  7. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 5/2018

poprzedzone:

– złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku

– wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń

– ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji

  1. Omówienie wyniku oceny zgodności z  LSR
  2. Utworzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków
  3. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków
  4. Utworzenie listy operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  6. Utworzenie listy operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
  7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji niezgodnych z LSR praz Programem
  8. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
  9. Ustalenie kwoty wsparcia
  10. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania, które mieszczą się w limicie środków.
  11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania, które mieszczą się w limicie środków
  12. Sporządzenie listy operacji wybranych do finansowania, które nie mieszczą się w limicie środków
  13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do finansowania, które nie mieszczą się w limicie środków
  14. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania
  15. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie wybranych do finansowania
  16. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
  17. Omówienie wyniku oceny weryfikacji formalnej dla naboru nr 6/2018
  18. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 6/2018

poprzedzone: poprzedzone:

– złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku

– wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń

– ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji

  1. Omówienie wyniku oceny zgodności z  LSR
  2. Utworzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków
  3. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków
  4. Utworzenie listy operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR oraz Programem
  6. Utworzenie listy operacji niezgodnych z LSR oraz Programem
  7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji niezgodnych z LSR praz Programem
  8. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
  9. Ustalenie kwoty wsparcia
  10. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania, które mieszczą się w limicie środków.
  11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania, które mieszczą się w limicie środków
  12. Sporządzenie listy operacji wybranych do finansowania, które nie mieszczą się w limicie środków
  13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do finansowania, które nie mieszczą się w limicie środków
  14. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania
  15. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie wybranych do finansowania
  16. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
  17. Wolne wnioski i zapytania.
  18. Zakończenie posiedzenia.

Protokół – otwórz

———————————————————————————————-

Posiedzenie nr 1/2018 i szkolenie Rady Stowarzyszenia  Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo

Posiedzenie odbyło się 10 lutego 2018 w Podkowie Leśnej, w ramach Warsztatów refleksyjnych na temat realizacji LSR i działań LGD.

Celem warsztatu refleksyjnego była analiza procesu wdrażania LSR i jej efektów oraz zmian w otoczeniu. W warsztacie wzięli udział przedstawiciele Zarządu LGD, Rady LGD oraz pracownicy biura.

Zakres szkolenia: szkolenie dla członków Rady z zakresu procedur oceny wniosków , obowiązujących przepisów regulujących problematykę PROW 2014- 2020 oraz obowiązków członków organu decyzyjnego.

Protokół – otwórz

————————————————————————————————

Porządek Obrad posiedzenia nr  2/2017

Rady Stowarzyszenia  Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo

Porządek obradOtwarcie Posiedzenia

  1. złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności i poufności dotyczących omawianego wniosku
  2. wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń
  3. ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji
  4. omówieniem wyniku oceny wniosku za pośrednictwem generatora poprzez wypełnienie kart zgodności z Programem.
  5. omówieniem wyniku oceny wniosku za pośrednictwem generatora poprzez wypełnienie kart zgodności z LSR oraz oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru.
  6. ustalenie kwoty wsparcia
   1. złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności i poufności dotyczących omawianego wniosku
   2. wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń
   3. ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji
   4. omówieniem wyniku oceny wniosku za pośrednictwem generatora poprzez wypełnienie kart zgodności z Programem.
   5. omówieniem wyniku oceny wniosku za pośrednictwem generatora poprzez wypełnienie kart zgodności z LSR oraz oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru.
   6. ustalenie kwoty wsparcia
   7. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 3/2017poprzedzone:
    1. złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności i poufności dotyczących omawianego wniosku
    2. wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń
    3. ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji
    4. omówieniem wyniku oceny wniosku za pośrednictwem generatora poprzez wypełnienie kart zgodności z Programem.
    5. omówieniem wyniku oceny wniosku za pośrednictwem generatora poprzez wypełnienie kart zgodności z LSR oraz oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru.
    6. ustalenie kwoty wsparcia

     

    1. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia i quorum
    2. Wybór Sekretarza
    3. Przedstawienie porządku obrad
    4. Informacja biura na temat naboru i udzielanych konsultacji
    5. Omówienie wyniku oceny weryfikacji wstępnej dla naboru nr 3/2017
    6. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 3/2017

    poprzedzone:

   1. Utworzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków
   2. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków / pozytywna ocena kart weryfikacji wstępnej uchwała II/1/2017
   3. Utworzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR
   4. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR uchwala nr II/2/2017
   5. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
   6. Sporządzenie listy operacji do dofinansowania.
   7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania uchwała nr II/3/2017
   8. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji. (uchwały II/4.1-4.3)
   9. Omówienie wyniku oceny weryfikacji wstępnej dla naboru nr 4/2017
   10. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 4/2017

   poprzedzone:

  1. Utworzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków
  2. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków / pozytywna ocena kart weryfikacji wstępnej uchwała II/5/2017
  3. Utworzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR
  4. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR uchwala nr II/6/2017
  5. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
  6. Sporządzenie listy operacji do dofinansowania.
  7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania uchwała nr II/7/2017
  8. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji. (uchwały II/8.1-8.2)
  9. Wolne wnioski i zapytania
  10. Zakończenie posiedzenia

Protokół z posiedzenia: otwórz

————————————————————————————————————————

Program posiedzenia w dniu 29.05.2017r.

 1. Otwarcie Posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Posiedzenia i quorum /zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja biura i Przewodniczącej na temat oceny naborów 1/2017 oraz 2/2017.
 5. Usuniecie wskazanych przez Urząd Marszałkowski nieprawidłowości i braków w ramach oceny naboru nr 1/2017
 6. Podjęcie odnośnych uchwał .
 7. Usuniecie wskazanych przez Urząd Marszałkowski nieprawidłowości i braków w ramach oceny naboru nr 2/2017
 8. Podjęcie odnośnych uchwał .
 9. Sprawy bieżące.
 • Wolne wnioski i zapytania.
 • Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie dotyczy omówienia wezwania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do usunięcia braków i złożenia wyjaśnień dla dokumentacji z naborów nr 1/2017 i 2/2017.

Protokół z posiedzenia: otwórzZestawienie posiedzeń, szkoleń i aktywności organu Decyzyjnego – Rady Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo – otwórz


Program posiedzenia w dniu 28.03.2017r.

 1. Otwarcie Posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia i quorum.
 3. Ukonstytuowanie się Rady.
 4. Uzupełnienie testów wiedzy.
 5. Wybór Sekretarza.
 6. Przedstawienie porządku obrad.
 7. Informacja biura na temat naboru i udzielanych konsultacji.
 8. Omówienie wyniku oceny weryfikacji wstępnej dla naboru nr 1/2017.
 9. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 1/2017

poprzedzone:

 1. złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku
 2. wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń
 3. ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji
 4. omówieniem wyniku oceny wniosku za pośrednictwem generatora poprzez wypełnienie kart zgodności z Programem.
 5. omówieniem wyniku oceny wniosku za pośrednictwem generatora poprzez wypełnienie kart zgodności z LSR oraz oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru.
 6. Utworzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków
 7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków
 8. Utworzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR
 9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR uchwala
 10. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru
 11. Sporządzenie listy operacji do dofinansowania.
 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania
 13. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji
 14. Omówienie wyniku oceny weryfikacji wstępnej dla naboru nr 2/2017
 15. Omówienie i ocena operacji objętych wnioskami w ramach naboru nr 2/2017

poprzedzone:

 1. złożeniem przez Członków Rady deklaracji o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku
 2. wyłączeniem członków Rady z dokonywania wyboru operacji – przyjęcie oświadczeń
 3. ustaleniem quorum i parytetów w procedurze oceny i wyboru operacji
 4. omówieniem wyniku oceny wniosku za pośrednictwem generatora poprzez wypełnienie kart zgodności z Programem.
 5. omówieniem wyniku oceny wniosku za pośrednictwem generatora poprzez wypełnienie kart zgodności z LSR oraz oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru.
 6. ustalenie kwoty wsparcia
 7. Utworzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o 2 naborze wniosków.
 8. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o 2 naborze wniosków.
 9. Utworzenie listy operacji nie zgodnych z ogłoszeniem o 2 naborze wniosków.
 10. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji nie zgodnych z ogłoszeniem o 2 naborze wniosków.
 11. Utworzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR.
 12. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o 2 naborze wniosków oraz zgodnych z LSR.
 13. Sporządzenie listy operacji do dofinansowania w 2 naborze.
 14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania w 2 naborze.
 15. Sporządzenie listy operacji niewybranych w 2 naborze.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia operacji niewybranych w 2 naborze. nr I/10/2017
 17. Podjęcie uchwał w sprawie ocenianych operacji w 2 naborze.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zakończenie posiedzenia.

Protokół Rady Oceniającej z dnia 28.03.2017r