MAPA i Portal informacyjno-promocyjny obszaru LGD/PTO

Zapraszamy do odwiedzenia :

http://www.turystykawgminie.pl/lgd_zielonesasiedztwo

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” obejmuje swoim działaniem obszar Gminy Brwinów, Podkowy Leśnej oraz Milanówka współtworzące Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów. Celami Stowarzyszenia są szerokie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów objętych działaniem Stowarzyszenia, realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju współfinansowanej z PROW, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich i małych miast, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywizacja oraz inicjowanie współdziałania lokalnych środowisk.

Aby zachęcić Państwa do odwiedzenia nas i zapoznania się z bogactwem oferty naszego obszaru zaproponowaliśmy dla Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów uwspólnioną promocję we współpracy z ogólnopolskim serwisem turystykawgminie.pl .

Prezentując walory turystyczne, wspólne dziedzictwo gmin i jego największe bogactwo – którym jest potencjał kapitału ludzkiego – zachęcamy Użytkowników do współtworzenia map tematycznych. Pomóżcie nam dodawać i uaktualniać – atrakcje, szlaki i wydarzenia… Taki sposób informacji i prezentacji sprawi, że nie tylko Turysta ale i MY – Mieszkańcy w szybki i łatwy sposób znajdziemy niezbędne informacje, żeby zaplanować atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu i dowiedzieć się o inicjatywach, projektach, wydarzeniach z najbliższego sąsiedztwa. Interaktywna mapa stanowi idealną prezentację rozmieszczenia lokalizacji atrakcji, wydarzeń i przebiegu szlaków turystycznych.

Obecnie nasze LGD pośredniczy w pozyskiwaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pragniemy zachęcać Państwa do zapoznania się z realizacjami i przykładami dobrych praktyk i projektów zrealizowanych na naszym terenie zarówno w minionej perspektywie 2007-13 jak i obecnie. Chcielibyśmy promować przedsiębiorców aktywnych prospołecznie. Pomóżcie nam wskazać takie lokalne firmy i podzielcie się rekomendacjami.

Serwis posiłkuje się ogólnopolską wyszukiwarką gmin. Pozwala to szybko odnaleźć wizytówkę turystyczną wybranej gminy. Wizytówki stanowią zbiór informacji o gminie. Zawierają informacje opisowe, statystyki związane z dostępnością komunikacyjną, atrakcjami, szlakami turystycznymi oraz wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi.

To doskonałe źródło wiedzy o walorach i potencjale naszych Małych Ojczyzn.