ELLARD – Europejskie Stowarzyszenie Lokalnych Grup Działania

Odnowienie podejścia LEADER/RLKS
w okresie po 2020 r.
W dniach 22 – 23 listopada 2016 r. w miejscowości Tartu w Estonii odbyła się konferencja ELARD (Europejskiego Stowarzyszenia Lokalnych Grup Działania) pt. ” Odnowienie podejścia LEADER/RLKS w okresie po 2020 r.
– 25 lat wdrażania LEADER w Europie!”.
Podczas konferencji 140 delegatów z 25 państw europejskich, reprezentujących ok. 2000 lokalnych grup działania LEADER z Europy, sieci rozwoju obszarów wiejskich, władze oraz Komisję Europejską sformułowało następującą wizję nt. roli lokalnych grup działania oraz podejścia LEADER/RLKS (rozwój lokalny kierowany przez społeczność) w 2027 r.:
WIZJA LEADER/RLKS w 2027 r.

Deklarcja-z-Tartu