Wyniki naboru 27/2021

2 lutego 2022

26.01.2022r odbyło się posiedzenie Rady Oceniającej  dla wniosków złożonych w naborze   nr 27/2021

Wybrane do finansowania – otwórz

Niewybrane do finansowania – otwórz