Ogłoszenia o naborach

8 listopada 2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Ogłoszenie nr 27/2021  Przedsięwzięcie I.3.1 Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw – otwórz

Ogłoszenie nr 28/2021 Przedsięwzięcie I.1.1 Wspieranie powstawania nowych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych – otwórz

Ogłoszenie nr 29/2021 Przedsięwzięcie II.2.1 Tworzenie warunków do rozwoju kultury, turystyki, rekreacji i sportu oraz przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie walorów przyrodniczych, zachowaniu ekosystemów, ochronie zabytkowej miejscowości – otwórz