Lista rankingowa po odwołaniach do naboru 20/2020

17 kwietnia 2020

W dniu 8 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Oceniającej protesty dla naboru 20/2020. Protesty oraz wyniki oceny wraz z uchwałami i uzasadnieniami zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Informacja o wynikach posiedzenia przesłana została do wnioskodawców za pomocą maila.

lista do pobrania – tutaj