Wyniki oceny wniosków dla naboru 20/2020

12 marca 2020W dniu 8 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Oceniającej protesty dla naboru 20/2020. Protesty oraz wyniki oceny wraz z uchwałami i uzasadnieniami zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Informacja o wynikach posiedzenia przesłana została do wnioskodawców za pomocą maila.

lista do pobrania – tutajW dniu 5 marca 2020 odbyło się posiedzenie Rady Oceniającej wnioski dla naboru 20/2020.

Wnioski wybrane do finansowania – otwórz

Wnioski niewybrane do finansowania – otwórz