Wyniki oceny wniosków dla naboru 21/2020

12 marca 2020

W dniu 5 marca 2020 odbyło się posiedzenie Rady Oceniającej wnioski dla naboru 20/2020.

Lista wniosków wybranych do finansowania – otwórz

Lista wniosków niewybranych do finansowania – otwórz