Wynik zapytania ofertowego 1/01/2020

11 lutego 2020

Do biura LGD wpłynęła jedna oferta na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji finansowej z wykorzystaniem gry edukacyjnej Eurocash w ramach realizowanego projektu pt” Kluby Inteligencji Finansowej” .

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu/programu: poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Oferta złożona została przez Synergon Karol Herod.