Nowe Nabory wniosków: 23.01.2010 do 11.02.2020

9 stycznia 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

20/2020 oraz 21/2020

Szczegóły:

20/2020 – Tworzenie działalności gospodarczej

21/2020- Rozwój działalności gospodarczej