Wyniki oceny naboru 15/2019

29 listopada 2019

22.11.2019r odbyło się posiedzenie Rady Oceniającej  dla wniosków złożonych w naborze   nr 15/2019

Wybrane do finansowania – otwórz