Planowane nabory wniosków w 2019 roku

12 września 2019

Informacja biura STOWARZYSZENIA LGD ZIELONE SĄSIEDZTWO, obejmującego obszar gmin: Brwinów, Podkowa Leśna, Milanówek dotycząca zakresu, tematów i harmonogramu naborów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020