Mobilne Smart laboratorium

13 sierpnia 2019

Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo przystępuje do realizacji projektu skierowanego docelowo do uczniów i mieszkańców Miasta Podkowa Leśna pt „ Mobilne SMART Laboratorium”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo jako partner Miasta Podkowa Leśna reprezentowanego przez Burmistrza Artura Tusińskiego przystąpiło do dwuletniego projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town” realizowanego ze wsparciem środków Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Program Operacyjny Pomoc Techniczna). Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu została podpisana 31.05.2019r. W partnerstwie na rzecz projektu znalazły się: Miasto Podkowa Leśna, Politechnika Warszawska, Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo, Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk oraz Fundacja Rozmawiamy.
W ramach większego projektu przewidującego między innymi działania o charakterze inwestycyjnym, badawczym, edukacyjno/szkoleniowym nasze LGD realizuje cykl bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów dwóch podkowiańskich szkół podstawowych. Zajęcia w porozumieniu z dyrekcjami szkół planujemy zgodnie z obowiązującym harmonogramem rozpocząć we wrześniu 2019r. i kontynuować w kolejnym roku szkolnym.
Z uwagi na obowiązujące procedury obecnie przystępujemy do szacowania cen usług. W kolejnych tygodniach sierpnia 2019r. zamierzamy przystąpić do wyłonienia wykonawców 
Zachęcamy do:
– zapoznanie się z materiałem na stronie www dotyczącym tzw szacowania ceny i o Ew upowszechnienie tej informacji wśród osób zainteresowanych z Państwa środowisk,
Szacowania prosimy dokonać na załączonym tam formularzu i odesłać zwrotnie na adres poczty e-mail: adriana.skajewska@zielonesasiedztwo.pl do dnia 19 sierpnia 2019 r.
Z ramienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” za realizację projektu odpowiedzialna jest p. Adriana Skajewska specjalista ds. analiz i projektów biznesowych (22) 724 58 90. Biuro LGD: Świerkowa 1 05-807 Podkowa Leśna.
W imieniu p. Artura Tusińskiego Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekt koordynuje p. Marcin Bzdyra marcin.bzdyra@podkowalesna.pl

Anna Łukasiewicz Prezes Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo