Konsultacje zmian w LSR

24 lipca 2019

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”  rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w  Lokalnej Strategii Rozwoju (pliki z dokumentami poniżej).

Planowane zmiany dotyczą aktualizacji wskaźników w celu usprawnienia procesu realizacji celów zawartych w LSR. Zmniejszenie liczby wskaźników z 2 do 1 w przedsięwzięciach I.1.1 oraz I.4.1 ułatwi ich osiągnięcie.Wybrane wskaźniki  pozwolą na realizację projektów zgodnych z zapisami LSR a jednocześnie realizujących szerszy zakres.

Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje działające na tym obszarze. Na propozycje zmian czekamy od 24 lipca do 7  sierpnia  2019 r. do godz. 9:00. 
Swoje propozycje i uwagi prosimy wysyłać na adres mailowy: zielonesasiedztwo@gmail.com lub dostarczyć osobiście na piśmie na adres biura LGD Zielone Sąsiedztwo:
 ul. Świerkowa 1 , 05-807 Podkowa Leśna.

Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w powyższej sprawie.

Z góry dziękujemy za Państwa opinie.

Zmiany w LSR:

Str. 32 – Przedsięwzięcie I.1.1 – usunięto wskaźnik produktu „Liczba projektów ukierunkowanych na innowacje społeczne i gospodarcze”. Opis przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Str.34 – Przedsięwzięcie I.4.1. – usunięto wskaźnik produktu „ Liczba operacji polegających na likwidacji barier architektonicznych”. Opis przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Str. 38  – usunięto wskaźnik produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia I.1.1.

Str. 40  – usunięto wskaźnik produktu dla przedsięwzięcia I.4.1.

Str.42 – usunięto wskaźnik rezultatu dla celu szczegółowego 1 „Liczba osób korzystających z centrów lokalnego rozwoju społecznego i/lub gospodarczego”

Str.43 – usunięto wskaźnik dla przedsięwzięcia I.1.1, jego wartość przepisano do wskaźnika   „ Liczba operacji obejmujących budowę, przebudowę i wyposażenie obiektów należących do podmiotów działających w sferze kultury i lokalnej gospodarki”.

Str.45 – usunięto wskaźnik dla przedsięwzięcia I.4.1. a jego wartość przepisano do wskaźnika „ Liczba operacji skierowanych do grup osób starszych i niesamodzielnych”.

Str. 63 – Analogicznie usunięto wskaźnik dla przedsięwzięcia I.1.1 a jego wartość wraz z zaplanowaną kwotą środków na realizację przepisano do wskaźnika „ Liczba operacji obejmujących budowę, przebudowę i wyposażenie obiektów należących do podmiotów działających w sferze kultury i lokalnej gospodarki”

Str. 65 – usunięto wskaźnik dla przedsięwzięcia I.4.1. a jego wartość wraz z zaplanowaną kwotą środków na realizację przepisano do wskaźnika „ Liczba operacji skierowanych do osób starszych i niesamodzielnych”

Str. 50  – uaktualniono dane dotyczące ilości zaplanowanych grantów oraz kwotę przeznaczoną na realizację.

Str.51 – uaktualniono termin ogłoszenia grantu z 2019 na 2020 rok

Dokument z naniesionymi zmianami