Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji

7 stycznia 2019

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”  rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w  Lokalnych Kryteriach Wyboru (pliki z dokumentami poniżej). Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje działające na tym obszarze. Na propozycje zmian czekamy od 7 do 21 stycznia  2019 r. do godz. 8:30. Swoje propozycje i uwagi prosimy wysyłać na adres mailowy: zielonesasiedztwo@gmail.com lub dostarczyć osobiście na piśmie na adres biura LGD Zielone Sąsiedztwo, ul. Świerkowa 1 , 05-807 Podkowa Leśna.

Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w powyższej sprawie.

Z góry dziękujemy za Państwa opinie.

Kryteria wraz z uzasadnieniem – tworzenie działalności

Kryteria wraz z uzasadnieniem – rozwój działalności