Warsztat refleksyjny

20 grudnia 2018

Zgodnie z  wytyczną nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 zapraszamy  do udziału w Warsztacie Refleksyjnym na temat realizacji LSR i działalności LGD „Zielone Sąsiedztwo”

Warsztat odbędzie się  4.01.2019 r. w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18 od godz. 18:00

Program warsztatu:

–  stopień realizacji finansowej i rzeczowej LSR (osiągnięte wartości wskaźników)

–  funkcjonowanie LGD i biura

– analiza sytuacji społeczno- gospodarczej obszaru LSR

– szkolenie dla członków Rady 

W warsztacie wezmą udział przedstawiciele Zarządu LGD, Rady LGD oraz pracowników biura.

Prosimy o zgłaszanie się uczestników telefonicznie 724 58 90 lub poprzez adres mailowy zielonesasiedztwo@gmail.com  do 2.01.2019r.

Celem warsztatów będzie analiza procesu wdrażania LSR i jej efektów oraz zmian w otoczeniu LGD „Zielone Sąsiedztwo”.