Wyniki oceny naboru 13/2018

8 października 2018

14 września odbyło się posiedzenie Rady Oceniającej LGD „Zielone Sąsiedztwo”, na którym oceniono wniosek złożony w naborze nr 13/2018.

Lista wybranych operacji 13/2018