Wniosek o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy

16 kwietnia 2018

Informujemy Beneficjentów, którzy podpisali już umowy przyznania pomocy i planują jakąkolwiek zmianę w stosunku do założeń zawartych we wniosku i biznesplanie (zmiana terminu realizacji, złożenia wniosku o płatność, zmiana pozycji w kosztorysie itd.), że powinni złożyć w tej sprawie wniosek o aneks do umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii o możliwość zmiany umowy do Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”

Wniosek o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy