Debata oksfordzka

28 lutego 2018

Debata oksfordzka

„Organizacje obywatelskie nie są potrzebne mieszkańcom Podkowy Leśnej”
Do Pałacyku Kasyno 4 marca 2018 godz. 17:00 zapraszają : Stowarzyszenie Związek Podkowian i Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo
Z pomidorami i jajami nie zapraszamy. Z ostrymi argumentami – i owszem.
Do zobaczenia w niedzielę.
Debata oksfordzka – rodzaj debaty otwartej dla publiczności, w której zadaniem jest dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Przewodniczy im marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. Publiczność w części przeznaczonej do zadawania pytań i otwartej dyskusji – zostanie zaproszona do czynnego uczestnictwa w debacie. Typ debaty pochodzi z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Pierwsza debata odbyła się w 1860 roku. Dotyczyła ewolucji. W Polsce model debaty oksfordzkiej pojawiła się w latach dziewięćdziesiątych w ramach programu Szkoły Liderów.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych a szczególnie serdecznie Mieszkańców Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna do udziału.