Warsztat refleksyjny

5 lutego 2018

Zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 zapraszamy  zainteresowanych mieszkańców Podkowy Leśnej, Milanówka i Brwinowa na

warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działalności LGD

Warsztat odbędzie się w Willi Krzysin Podkowa Leśna ul. H. Sienkiewicza 7 w dniu 10.02.2018r. od godz. 09.00 do 14:00

Program warsztatu:

–  stopień realizacji finansowej i rzeczowej LSR (osiągnięte wartości wskaźników)

–  funkcjonowanie LGD i biura

– analiza sytuacji społeczno- gospodarczej obszaru LSR

– szkolenie dla członków Rady z zakresu procedur oceny wniosków.

W warsztacie wezmą udział przedstawiciele Zarządu LGD, Rady LGD oraz pracowników biura.

Prosimy o zgłaszanie się uczestników telefonicznie 724 58 90 lub poprzez adres mailowy zielonesasiedztwo@gmail.com  do 8.02.2018r.

Celem warsztatów będzie analiza procesu wdrażania LSR i jej efektów oraz zmian w otoczeniu LGD „Zielone Sąsiedztwo”.