Projekty realizowane przez beneficjentów ze środków PROW 2007-13 oś 4 LEADER

25 maja 2017

Zachęcamy do zapoznania się z wydawnictwami, w których zamieszczone są informacje na temat projektów realizowanych przez beneficjentów w poprzedniej perspektywie ze środków PROW 2007-13 oś 4 LEADER w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Sąsiedztwo Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekty realizowane były w trzech wariantach: Odnowa i Rozwój Wsi, Małe Projekty oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Folder:

Broszura:

 

Opracowanie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.