Monitoring

23 lutego 2017

Na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” we współpracy z Urzędem Miasta Podkowa Leśna oraz Urzędem Gminy Brwinów przeprowadzone były dwa badania.

Zrealizowano je jednocześnie w obydwu gminach, przy użyciu tego samego narzędzia badawczego oraz przy zastosowaniu tej samej metodologii. Badanie w Podkowie Leśnej przeprowadzili studenci III roku gospodarki przestrzennej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Opiekunem projektów była p. dr Dorota Mantey.

Raporty z badania:

Opinie mieszkańców  Gminy Brwinów i Podkowa Leśna nt. warunków życia i jakości usług publicznych (22 i 29 marca 2014 r.) – otwórz

Opinie mieszkańców Gminy Brwinów oraz Podkowa Leśna nt. warunków życia i jakości usług publicznych (2 i 9 kwietnia 2011 r.)  – otwórz