FIO Mazowsze Lokalnie

16 lipca 2014

Więcej informacji o konkursie na stronie www.mazowszelokalnie.pl

Kontakt telefoniczny: 0801 055 100 lub 22 450 98 73

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MazowszeLokalnie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo jest jednym z AMBASADORÓW FIO – Mazowsze Lokalnie.

Do zadań Ambasadora należy;

•       reprezentowanie Programu FIO-Mazowsze Lokalnie

•       animowanie społeczności lokalnych

•       promowanie konkursu

•       wsparcie Operatora w stworzeniu bazy lokalnych mediów

•       zorganizowanie min. jednego spotkania informacyjnego

 

FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji. Wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Program realizujemy w nowej formule rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.

Wzorujemy się na znanym i dobrze funkcjonującym od 2000 roku Programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Działaj Lokalnie, który poprzez lokalne konkursy grantowe z sukcesem inicjuje współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Działamy w obszarach:

1) zwiększenia roli inicjatyw oddolnych;

2) animacji działań samopomocowych,

3) wspierania młodych organizacji pozarządowych.

Więcej informacji na stronie www.mazowszelokalnie.pl