LSR

16 czerwca 2010

 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” jest zaproszeniem do współpracy wszystkich osób, instytucji i środowisk, którym zależy na dynamicznym rozwoju obszarów naszych gmin. Przedsięwzięcia zaproponowane w Strategii stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej. Każde z nich może być realizowane przez wiele podmiotów rozumiejących swoją rolę w podejściu LEADER.

Warsztaty z LSR prowadzono metodami interaktywnymi z użyciem narzędzi (technik) treningowych, pozwalających uczestnikom indywidualnie i grupowo identyfikować zadania, a następnie analizować i proponować możliwe rozwiązania. Ten sposób pracy traktuje uczestników spotkań jako ekspertów posiadających znaczące doświadczenie, a rolą konsultanta jest koordynowanie procesu budowy strategii, proponowanie narzędzi i podawanie przykładów rozwiązań oraz analizowanie danych. Każde spotkanie warsztatowe prowadzone było urozmaiconymi technikami: mini wykłady z użyciem prezentacji multimedialnych, prace z formularzem, techniki pracy zespołowej, moderowana dyskusja.

Dziękując wszystkim partnerom lokalnym za zaangażowanie i wkład merytoryczny w powstanie niniejszego dokumentu, życzymy nam wszystkim, aby osiągnięcie celów Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyniło się do podniesienia jakości życia naszych mieszkańców zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”